Redakční tým

Vedoucí redaktor
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
valka@phil.muni.cz
Redaktor
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D.
poloucek@phil.muni.cz

Redakční rada

PhDr. Karel Altman, CSc. (Akademie věd České republiky, Etnologický ústav, Brno, CZE)

PhDr. Helena Beránková (Česká národopisná společnost, Brno, CZE)

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, Brno, CZE)

Anna Drożdż, PhD, DLitt (Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze, Katowice, POL)

prof. Gero Fischer (Universität Wien, Institut für Slawistik, Wien, AUT)

doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Bratislava, SVK)

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D. (Akademie věd České republiky, Etnologický ústav, Praha, CZE)

Mgr. Marta Kondrová (Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, CZE)

PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (Karlova univerzita, Filozofická Fakulta, Ústav etnologie, Praha, CZE)

PhDr. Helena Mevaldová (Česká národopisná společnost, Praha, CZE)

Małgorzata Michalska, Ph.D. (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław, POL)

Mgr. Markéta Palowská (Ostravské muzeum, Ostrava, CZE)

PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, Brno, CZE)

Miloš Rašić, MA (Srpska akademija nauka i umetnosti, Etnografski institut, Beograd, SRB)

Dr. Marketa Spiritova (Ludwig-Maximilians Universität München, Fakultät für Kulturwissenschaften, Institut für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie, München, DEU)

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra antropologie, Plzeň, CZE)

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (předseda redakční rady; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, Brno, CZE)

Mgr. Daniela Záveská (Národní muzeum, Praha, CZE)