Národopisný věstník / Ethnographic Journal (založen v roce 1906) je vědecký recenzovaný časopis vydávaný vrcholným profesním sdružením české etnologie Českou národopisnou společností, který je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru, současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic a témat z oblasti historické etnologie. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. Národopisný věstník / Ethnographic Journal dnes představuje druhý nejdéle vydávaný oborový vědecký časopis české etnologie. Národopisný věstník/Ethnographic Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS.

Registrační číslo MK ČR E 18932
ISSN 1211-8117 (Print)
ISSN 2571-0982 (Online)

Studie

Kontinuita, proměna, zánik nebo obnova poutní tradice v České republice pohledem etnologie

Autor: Markéta Holubová Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.01
Abstrakt

Obnova tradic a jejich proměna na příkladu svatodušních obřadů na Moravě a ve Slezsku

Autor: Jan Blažek Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.02
Abstrakt

Transformácia tradičnej ľudovej kultúry v suburbiách Bratislavy a jej postavenie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja

Autor: Zuzana Beňušková Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.03
Abstrakt

Materiály

Sonda do religiozity členů Římskokatolické církve a Českobratrské církve evangelické na Rusavě a jejich vzájemných vztahů

Autor: Kateřina Nečacká Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.04
Abstrakt

Posvícení ve Výrovicích na Znojemsku. K současnému stavu obyčejové tradice na jihomoravské vesnici

Autor: Jiří Mačuda Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.05
Abstrakt

Znovuobjevený velikonoční zvyk z Lužné na Vsetínsku

Autor: Jana Poláková Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.06
Abstrakt

Příspěvky dopisovatelů

Personalia

Knihy

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 83 (2024)