Národopisný věstník / Ethnographic Journal (založen v roce 1906) je vědecký recenzovaný časopis vydávaný vrcholným profesním sdružením české etnologie Českou národopisnou společností, který je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru, současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic a témat z oblasti historické etnologie. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. Národopisný věstník / Ethnographic Journal dnes představuje druhý nejdéle vydávaný oborový vědecký časopis české etnologie. Národopisný věstník/Ethnographic Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS.

Registrační číslo MK ČR E 18932
ISSN 1211-8117 (Print)
ISSN 2571-0982 (Online)

Studie

Příspěvek k vybavení venkovských usedlostí v 18. století na základě gruntovních knih panství Červená Řečice

Autor: Markéta Skořepová Datum zveřejnění: 5.12.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.01
Abstrakt

Domov jako turistický cíl v době studené války. Nostalgický turismus vysídlených Němců z Československa po roce 1945 a jeho konstrukce v sudetoněmeckém mediálním diskurzu

Autor: Sandra Kreisslová Datum zveřejnění: 5.12.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.02
Abstrakt

Na nás venkovské působí každá návštěva Prahy přímo posvátně. Imaginace a politika v rekreaci zemědělců na přelomu 40. a 50. let 20. století

Autor: Roman Doušek Datum zveřejnění: 5.12.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.03
Abstrakt

Niektoré súčasné podoby pseudoľudovej kultúry vo verejnom priestore

Autor: Juraj Janto Datum zveřejnění: 5.12.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.04
Abstrakt

Personalia

Knihy

Zprávy

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 82 (2023)