Národopisný věstník / Ethnographic Journal (založen v roce 1906) je vědecký recenzovaný časopis vydávaný vrcholným profesním sdružením české etnologie Českou národopisnou společností, který je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru, současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic a témat z oblasti historické etnologie. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. Národopisný věstník / Ethnographic Journal dnes představuje druhý nejdéle vydávaný oborový vědecký časopis české etnologie. Národopisný věstník/Ethnographic Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS.

Registrační číslo MK ČR E 18932
ISSN 1211-8117 (Print)
ISSN 2571-0982 (Online)

Studie

Výchova folklorem a pro folklor. Učitel v transmisi lidové kultury ve škole a folklorním souboru na příkladu regionu Horňácko

Autor: Magdalena Maňáková Datum zveřejnění: 30.6.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.1.01
Abstrakt

Slovácký verbuňk jako tradice i performance

Autor: Anna Jagošová Datum zveřejnění: 30.6.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.1.02
Abstrakt

Svatodušní obchůzka královniček ve Svatobořicích- Mistříně. K současnému stavu obyčejové tradice

Autor: Petr Drastil Datum zveřejnění: 30.6.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.1.03
Abstrakt

Křestní čepečky ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov v širším kulturním a historickém kontextu

Autor: Kristýna Blechová Datum zveřejnění: 30.6.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.1.04
Abstrakt

Bytový dům pro zemědělce: k procesu adaptace městských standardů bydlení v prostředí vesnických sídel

Autor: Daniel Drápala Datum zveřejnění: 30.6.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.1.05
Abstrakt

Materiály

Neznámý výrobek cikánských kovářů na Moravě 18. století

Autor: Jiří Hanzal Datum zveřejnění: 30.6.2023 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2023.1.06
Abstrakt

Příspěvky dopisovatelů

Personalia

Knihy

Zprávy

Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Aktuální ročník

roč. 82 (2023)