Studie

Kontinuita, proměna, zánik nebo obnova poutní tradice v České republice pohledem etnologie

Autor: Markéta Holubová Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.01
Abstrakt

Obnova tradic a jejich proměna na příkladu svatodušních obřadů na Moravě a ve Slezsku

Autor: Jan Blažek Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.02
Abstrakt

Transformácia tradičnej ľudovej kultúry v suburbiách Bratislavy a jej postavenie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja

Autor: Zuzana Beňušková Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.03
Abstrakt

Materiály

Sonda do religiozity členů Římskokatolické církve a Českobratrské církve evangelické na Rusavě a jejich vzájemných vztahů

Autor: Kateřina Nečacká Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.04
Abstrakt

Posvícení ve Výrovicích na Znojemsku. K současnému stavu obyčejové tradice na jihomoravské vesnici

Autor: Jiří Mačuda Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.05
Abstrakt

Znovuobjevený velikonoční zvyk z Lužné na Vsetínsku

Autor: Jana Poláková Datum zveřejnění: 30.6.2024 DOI: https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.06
Abstrakt

Příspěvky dopisovatelů

Personalia

Knihy