Národopisný věstník

Národopisný věstník / Ethnographic Journal (založen v roce 1906) je vědecký recenzovaný časopis vydávaný vrcholným profesním sdružením české etnologie Českou národopisnou společností, který je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru, současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic a témat z oblasti historické etnologie. Časopis publikuje články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. Národopisný věstník / Ethnographic Journal dnes představuje druhý nejdéle vydávaný oborový vědecký časopis české etnologie. Národopisný věstník / Ethnographic Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS.

Vydává
Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha
IČO: 00444928

Adresa: Národní třída 3, 117 20 Praha 1, Česká republika
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz

Registrační číslo MK ČR E 18932
ISSN 1211-8117 (Print)
ISSN 2571-0982 (Online)

Tiskne
Metoda spol. s r. o., Brno

Periodicita
Vycházejí 2 čísla za rok – 30. června a 15. prosince.

Jazykové korektury (v češtině)
doc. PhDr. Josef, Štěpán, CSc.

Překlad do angličtiny 
PhDr. Zdeňka Šafaříková

Objednávky tištěné verze a kontakt pro předplatitele
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
valka@phil.muni.cz