Datum zveřejnění:

5.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.03

Abstrakt:

Studie se zabývá pobytovými zájezdy, které pro zemědělce na přelomu 40. a 50. let 20. století organizoval Jednotný svaz českých zemědělců. Sleduje, jak průběh rekreace ovlivňovaly dvě skupiny idejí. V prvním případě se jednalo o důsledek snah organizátorů, aby rekreace představovala sociálně konstruktivní nástroj československého státu, posléze ideologický nástroj komunistického režimu. Plánování rekreace však ovlivňovala také imaginace venkova a jeho obyvatel. Obě tyto skupiny idejí studie chápe jako součásti dobové sociální imaginace, která podle Charlese Taylora zahrnuje představy uspořádání a očekávání ohledně fungování společnosti. Pohled z druhé strany, tedy jak rekreanti prožívali svoji dovolenou, ukazuje na úspěšnost organizátorů v jejich záměrech, stejně jako odhaluje zdroje dobové imaginace vesnice a jejích obyvatel.

Klíčová slova

Rekreace – imaginace vesnice – sociální imaginace – Jednotný svaz českých zemědělců – Československo – 40. léta 20. století – 50. léta 20. století

Text článku

Reference

Literatura
ANDERSON, Benedict R. O´G.: Immagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London – New York: Verso, 1991 [1983].
BLÁHA, Arnošt I.: Sociologie sedláka a dělníka. Příspěvek k sociologii společenských vrstev. Praha: Orbis, 1937.
BODDICE, Rob: The affective turn: Historicizing the emotions. In: Tileagă, Cristian – Byford, Jovan (eds.): Psychology and History. Interdisciplinary Explorations. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 147–165.
BREN, Paulina: Weekend Getaways. The Chata, the Tramp, and the Politics of the Private Life in the Post-1968 Czechoslovakia. In: Crowley, David – Reid, Susan E. (eds.): Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc. Oxford: Berg, 2002, s. 123–140.
ČORNEJOVÁ, Alžběta: Dovolená s poukazem. Odborové rekreace v Československu 1948–1969. Praha: Academia, 2014.
FORD, Caroline: Peasants Into Frenchmen Thirty Years After. French Politics. Culture & Society 27, 2009, s. 84–93.
GIUSTINO, Cathleen M.: Open Gates and Wandering Minds. Codes, Castles, and Chateaux in Socialist Czechoslovakia before 1960. In: Giustino, Cathleen M. – Plum, Catherine J. – Vari, Alexander (eds.): Socialist Escapes. Breaking Away from Ideology and Everyday Routine in Eastern Europe, 1945–1989. New York: Berghahn, 2013, s. 48–72.
HOLÝ, Ladislav: Malý český člověk a velký český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: SLON, 2001.
JAKUBEC, Ivan – ŠTEMBERK, Jan: Cestovní ruch pod dohledem třetí říše. Praha: Karolinum, 2018.
KADĚROVÁ, Radmila: Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí. In: Mücke, Pavel – Krátká, Lenka (eds.): Turistická odysea. Krajina soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2018, s. 450–482.
KANEFF, Deema: Work, Identity and Rural–Urban Relations. In: Leonard, Pamela – Kaneff, Deema (eds.): Post-Rural Peasant? Rural and Urban Constructions of Identity in Eastern Europe, East Asia and the former Soviet Union. Basingstoke – New York: Palgrave, 2002, s. 180–199.
KNIGHTS, Mark: Historical stereotypes and histories of stereotypes. In: Tileagă, Cristian – Byford, Jovan (eds.): Psychology and History. Interdisciplinary Explorations. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 242–267.
KUPROVÁ, Renata: Jednotný svaz českých zemědělců. Paginae historiae. Sborník Národního archivu 26, 2018, s. 118–134.
LEMMEN, Sarah: Travelling second class. Czech tourists between national identity and Europeanness in Cairo, 1890s–1930s. Journal of Tourism History 15, 2023, s. 3–19. doi.org/10.1080/1755182X.2022.2148759
MACURA, Vladimír: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Praha: H&H, 1996.
MIKULEC, Jiří: Poddanská otázka v barokních Čechách. Praha: Historický ústav, 1993.
MÜCKE, Pavel: Proměny politiky cestování a cestovního ruchu v Československu 1945 až 1989: politické a národohospodářské aspekty. In: Mücke, Pavel – Krátká, Lenka (eds.): Turistická odysea. Krajina soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945–1989. Praha: Karolinum, 2018, s. 47–144.
PALMER, Catherine: An Ethnography of Englishness. Experiencing Identity through Tourism. Annals of Tourism Research 32, 2005, s. 7–27. doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.006
RAK, Jiří: Bývali Čechové... České historické mýty a stereotypy. Praha: Nakladatelství H&H, 1994.
REICH, Edvard: Rekreace zemědělců. In: Týž: Rekreace v Československu, její úkoly a prostředky. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1931.
ROSENBAUM, Adam T.: Leisure travel and real existing socialism: new research on tourism in the Soviet Union and communist East Europe. Journal of Tourism History 7, 2015, s. 157–176. doi.org/10.1080/1755182X.2015.1062055
ROSENWEIN, Barbara H.: Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca & London: Cornell University Press, 2006.
SCHINDLER-WISTEN, Petra: O chalupách a lidech. Chalupářství v českých zemích v období normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2017.
TAYLOR, Charles: Modern Social Imaginaries. Durham – London: Duke University Press, 2004.
WEBER, Eugen: Peasants Into Frenchmen. The Modernisation of Rural France, 1870– 1914. Stanford: Stanford University Press, 1976.

Prameny
Národní archiv (NA), fond Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ):
Inv. č. 168, kart. 16. Zprávy prezidiu od oddělení D VI–D X 1945–1948. Nefoliováno.
Inv. č. 256, kart. 39. Společné akce generálního sekretariátu 1950–1952. Nefoliováno.
Inv. č. 1310, kart. 571. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1311, kart. 571. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1313, kart. 572. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1314, kart. 572. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1316, kn. 238. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1318, kn. 240. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1323, kart. 573. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1328, kart 576. Rekreace zemědělců a sociální akce JSČZ 1948–1951. Nefoliováno.
Inv. č. 1330, kart. 577. Řízení rekreačního referátu 1948–1952. Nefoliováno.
Inv. č. 1337, kart. 580. Řízení rekreačního referátu 1948–1952. Nefoliováno.
Inv. č. 1488, kart. 646. Rekreace zemědělských žen 1946–1952. Nefoliováno.
Inv. č. 1491, kart. 646–647. Rekreace zemědělských žen 1946–1952. Nefoliováno.
Inv. č. 1493, kart. 647. Rekreace zemědělských žen 1946–1952. Nefoliováno.

Beseda venkovské rodiny 1–4, 1949–1952 (BVR).
Zemědělské noviny 1–8, 1945–1952 (ZN).