Datum zveřejnění:

5.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.05

Text článku

Reference

Literatúra
ALFORD, Violet: Notes on Three Provencal Dances. Journal of the English Folk Dance and Song Society 4, 1941, č. 2, s. 67–76.
ALFORD, Violet: The Burgos Sword Dance. Journal of the English Folk Dance and Song Society 7, 1955, č. 4, s. 245–249.
AU, Hans – PIENEN, Bernhard: Deutscher Schwerttanz. Kassel. Germany: Bärenreiter, 1935.
BRTÁŇ, Rudolf: Ľudové obyčaje z okolia Banskej Bytrice, Chyžného a Mošoviec pred 100–130 rokmi. Národopisný sborník 1946, č. 6–7, s. 176.
CANZIANI, Estella: The Sword Dance of Fenestrelle. Journal of the English Folk and Dance Society 4, 1931, s. 17–21.
CAWTE, Edvin Christopher: A History of the Rapper Dance. Folk Music Joural 4, 1981, č. 2, s. 79–116. Dostupné z: www.jstor.org/stable/4522778 (cit. 01. 11. 2023).
CAWTE, Edvin Christopher: Watching Cecil Sharp at Work: A Study of His Records of Sword Dances Using His Field Notebooks. Folk Music Journal 8, 2003, č. 3, s. 282–313. Dostupné z: www.jstor.org/stable/4522688 (cit. 01. 11. 2023).
CORRSIN, D. Stephen: The Historiography of European Linked Sword Dancing. Dance Research Journal 25, 1993, č. 1, s. 1–12. doi.org/10.2307/1478186
CORRSIN, D. Stephen: Sword Dancing in Europe: A History. Wiltshire: Hisarlik Press, 1997.
DÚŽEK, Stanislav: K súčasnému stavu fašiangových tanečných tradícií na Slovensku. Pohľad cez výskum Etnografického atlasu Slovenska. In: Frolec, Vaclav – Tomeš, Josef (eds): Masopustní tradice. Památce PhDr. Josefa Tomše, CSc. Brno: Blok, 1979, s. 156–157.
DÚŽEK, Stanislav: Ľudové tance vo fašiangových obyčajoch na Slovensku. In: Musicologica Slovaca. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie. Bratislava: Veda, 1989.
DÚŽEK, Stanislav: Ľudový tanec. In: Stoličná, Rastislava (ed.): Slovensko – európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: Veda, 2000, s. 323–339.
FORREST, John: Morris and Mattachin. A study in Comparative Choreography. London: English Folk Dance and Song Society – Sheffield: Centre for English Cultural tradition and Language, 1984.
GALANTI, Bianca Maria: La danza della spada in Italia. Roma: Edizioni italiane, 1942.
PETER, Ilka: Zwei Schwerttänze aus dem Böhmerwald. In: DerTanzbeschreibungen, Tanzforschung: Gesammelte Volkstanzstudien. Vienna: Österreichischer Bundesverlag, 1983, s. 137–145, doi.org/10.2307/1478186
INGLEHEARN, Madeleine: Swedish Sword Dances in the 16th and 17th Centuries. Early Music 14, 1986, č. 3, s. 367–372.
JANÁČEK, Leoš: „Pod šable“. Tanec mečový na naší domácí půdě. In: O lidové písni a lidové hudbě. Dokumenty a studie. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 235–236.
JELÍNKOVÁ, Zdenka: Zbojnické tance na Moravě a ve Slezsku. Slovenský národopis 36, 1988, č. 3–4, s. 508–517.
JEŘÁBEK, Richard (ed.): Počátky národopisu na Moravě. Antologie prací z let 1786– 1884. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, s. 58–60.
KANOVSKÝ, Martin: Kultúrna a sociálna antropológia. Osobnosti a teórie. Bratislava: Chronos, 2004.
KENNEDY, Douglas – SINCLAIR, Marjory – WHITEMAN, Elsie: The North Skelton Sword-Dance and the Newbiggin Rapper Dance. London: English Folk Dance and Song Society, 1971.
KĽUČÁROVÁ, Dana: Debnársky tanec. Dostupné z: www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/debnarsky-tanec/ (cit. 01. 11. 2023).
KĽUČÁROVÁ, Dana: Palicové tance. Dostupné z: www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/palicove-tance/ (cit. 01. 11. 2023).
KUNZ, Ludvík: Komentář k Janáčkovu studiu mečového tance ze Strání. Slovácko 30, 1988, s. 155–170.
LAUDOVÁ, Hannah: Tradice mečových tanců v lidové kultuře Československa. In: Taneční listy 24, 1986, č. 2, s. 14–15.
LAUDOVÁ, Hana – STAVĚLOVÁ, Daniela: Mečový tanec. In: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 546.
LANCHMANN, Theodor: Sagen und Bräuche am Überlinger See. Weissenhorn: Konrad Verlag, 1972, s. 143–144.
LLOYD, L. Alexandru: The Ritual of the Căluş. Any light on the Morris? Folk Music Journal 3, 1978, č. 4, s. 316–323.
NĚMCOVÁ, Božena: Národopisné a cestopisné obrazy. Praha: SNKLHU, 1957.
PAVLICOVÁ, Martina: Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. Etnologické studie 13. Brno: Masarykova Univerzita, 2012.
PETŘÍKOVÁ, Magdalena: Mužské mečové masopustní tance. In: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Řada druhá. Mužské taneční projevy. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006.
POPELKA, Pavel: Ekologie straňanského masopustního tance Pod šable. In: Frolec, Václav – Tomeš, Josef (eds.): Masopustní tradice. Památce PhDr. Josefa Tomše, CSc. Brno: Blok, 1979, s. 165–71.
POPELKA, Pavel: Festival masopustních tradic, 25 let. Stráni 1987–2012. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského a obec Strání, publikace s DVD, 2012.
POPELKA, Pavel: K typologii masopustních obchůzek na východní Moravě. In: Frolec, Václav (ed.): Obřadní obchůzky. Na počest Bohuslava Beneše. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1988, s. 109–124.
POPELKA, Pavel: Tanec Pod šable jako historický i poetický fenomén. Strání: Obec Strání, 2017.
POPELKOVÁ, Alena: Role gazdy při masopustní obchůzce ve Strání. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2016.
POSPÍŠIL, František: Mečový (zbrojný) tanec na slovanské půdĕ. Narodopisný vĕstník českoslovanský 6, 1911, s. 25–56.
SHARP, Cecil James: The Sword-Dances of Northern England. London: Novello, 1911–1913.
SCHOFIELD, Derek: The English Long Sword Dance: A Comparison between Two Contemporary Traditional Teams. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991, s. 319–326. doi.org/10.2307/902454
SMITH, Paul: Sir Walter Scott and the Sword Dance from Papa Stour. Shetland: Some Observations. In: Cass, Eddie – Millington, Peter (eds): Folk Drama Studies Today: Papers Given at the International Traditional Drama Conference, 19–21 July 2002, University of Sheffield, England. Sheffield: Traditional Drama Research Group, 2003, s. 47–66.
STONE, Trevor: Rattle up, my boys. The Story of Longsword Dancing, a Yorkshire Tradition. Bradford: T. Stone, 1979.
STONE, Trevor: Rattle Up, My Boys: The Story of Longsword Dancing, a Yorkshire Tradition. (2nd edition.) Sale, Cheshire: T. Stone, 1980.
SUGHRUE, Mary Cynthia: Continuity, Conflict and Change: A contextual and comparative Study of Three South Yorkshire Longsword Dance Teams. Dizertačná práca, Sheffield: University of Sheffield, Department of English Language and Linguistics, 1992, 347 s. Dostupné z: etheses.whiterose.ac.uk/3425/2/247720_vol1.pdf (cit. 01. 11. 2023).
TACITUS, Cornelius: Germania, kapitola 24. Dostupné z: www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ger.shtml (cit. 01. 11. 2023).
TYLOR, Edward Burnett: Priminive culture: Researches into the Development of Mythology, Ohilosophy, Religion, Language, Art and Custom I. London: J. Murray, 1871, s. 110–111.
WALSDORF, Hana: Nudes, Swords, and the Germanic Imagination: Renditions of Germanic Sword Dance Narratives in Early Twentieth-Century Dance. Dance Research Journal 47, 2015, č. 3, s. 25–50. doi.org/10.1017/S0149767715000340
WOLFRAM, Richard.: Der Schwerttanz in Unterwössen. Sänger-und Musikantenzeitung 19, 1976, s. 123–128.
ZÁLEŚÁK, Cyril: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava: Osveta, 1964.
ZÍBRT, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo. Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku z věků nejstarších až do nové doby se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: F. Šimáček, 1895.

Internetové zdroje:
English Folk Dance nad Song Society. Dostupné z: www.efdss.org (cit. 01. 11. 2023).
Fašiangová obchôdzka v Borskom Mikuláši. Dostupné z: fondtlk.sk/sk/detail-sluk_us_cat.2-0010714-Fasiangova-obchodzka-v-Borskom-Mikulasi--00501/ (cit. 01. 11. 2023).
Masopustní mečové tance z Uherskobrodska. Dostupné z: www.nulk.cz/2023/01/24/masopustni-mecove-tance-na-uherskobrodsku/ (cit. 01. 11. 2023).
Masopustní mečové tance pod šable se přidají k jízde králů. Dostupné z: www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/191478/masopustni-mecove-tance-pod-sable--se-pridaji-k-jizde-kralu.html (cit. 01. 11. 2023).
Palicový tanec z Rejdovej. Dostupné z: fondtlk.sk/sk/detail-sluk_us_cat.2--0012716-Palicovy-tanec-z-Rejdovej-00104/ (cit. 01. 11. 2023).
Palicový tanec v Malej Lehote. Dostupné z: fondtlk.sk/sk/detail-sluk_us_cat.2--0008930-Palicovy-tanec-v-Malej-Lehote-00101/ (cit. 01. 11. 2023).