Datum zveřejnění:

30.6.2024

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.01

Abstrakt:

Studie se věnuje fenoménu poutnictví pro roce 1989. Vedle tradičních poutních festivit spjatých s vyznáním víry, jako je tomu např. v jihomoravských Žarošicích, kde až do dnešní doby praktikují na tzv. Zlatou sobotu poutní rituál s řadou barokních reliktů, registrujeme také zánik poutí. Současně dochází k transformaci tradiční podoby poutí a po roce 1989 evidujeme inovativní trendy. Významně se rozvíjí poutní turismus, dochází k organizování profesních a spolkových poutí (např. hasičů, myslivců, včelařů, učitelů), napříč věkovými kategoriemi zaznamenáváme oblibu cyklopoutí. Oproti západní Evropě pronikl do České republiky s určitým zpožděním fenomén dálkových poutí, a to nejen do španělského Santiago di Compostela, nýbrž také do Mariazell, Říma, Assisi či do Svaté země. Po roce 2000 dochází k replikaci a kaminoizaci poutních cest, budují se novodobé poutní cesty. V neposlední řadě se pokoušíme zodpovědět, jakou roli zaujímá poutní místo, pouť či poutní tradice v české společnosti 21. století.

Klíčová slova

Poutní místo – pouť – poutní tradice – poutní cesty – Česká republika – 21. století

Text článku

Reference

Literatura
BAKOŠÍK, Vladislav – DOBOŠ, Boleslav: Poutní místo Panna Maria Pomocná u Zlatých Hor. Zlaté Hory: Ateliér D, 2008.
BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013.
BROUČEK, Stanislav – JEŘÁBEK, Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. III. Praha: Mladá Fronta, 2007.
BROWMAN, Marion – SEPP, Tiina: Caminoisation and Cathedrals: replication, the heritagisation of religion, and the spiritualisation of heritage. Religion 49, 2019, č. 1, s. 74–98. doi.org/10.1080/0048721X.2018.1515325
BROWMAN, Marion – JOHANNSEN, Dirk – OHRVIK, Ane (eds.): Reframing Pilgrimage in Northern Europe. Leiden: Brill, 2020.
COLEMAN, Simon – EADE, John (eds.): Reframing Pilgrimage: Cultures in Motion. London: Routledge, 2004.
ČORNEJOVÁ, Ivana: Saint Ignatius of Loyola, Patron Saint of Expectant Mothers. In: Patron saints and saintly patronage in early modern Central Europe. Praha: Faculty of Arts, Charles University, 2019, s. 85–95. DVOŘÁKOVÁ, Hana: Dva aspekty projevu současné zbožnosti na příkladu poutí do Žarošic a na Turzovku. Národopisná revue 8, 1998, č. 2, s. 91 98.
DYAS, Dee: The Dynamics of Pilgrimage: Christianity, Holy Places and Sensory Experience. (Routledge Studies in Pilgrimage, Religious Travel and Tourism). Abingdon: Routledge, 2020.
EADE, John – KATIČ, Mario: Pilgrimage, Politics and Place Making in Eastern Europe. Crossing the Borders. London: Routledge, 2014. doi.org/10.4324/9781315600505
ELIADE, Mircea: Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994.
FONER, Nancy – ALBA, Richard: Immigrant Religion in the U.S. and Western Europe: Bridge or Barrier to Inclusion? International Migration Review 42, 2008, č. 2, s. 360–392.
GEMZÖE, Lena: Big, Strong and Happy: Reimagining Femininity on the Way to Compostela. In: Jansen, Willy – Notermans, Catrien (eds.): Gender, Nation
and Religion in European Pilgrimage. Farnham: Ashgate, 2012, s. 37–53.
HAMPLOVÁ, Dana: Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum, 2013.
HASSAUER, Frederike: Wallfahrt / Pilgerreise. In: Auffahrt, Christoph – Bernard, Jutta – Mohr, Hubert (eds.): Metzler Lexikon Religion. Band 3. Stuttgart: J. B. Metzler, 2005, s. 636 640.
HAVLÍČEK, Tomáš – HUPKOVÁ, Martina: Religious landscape in Czechia: new structures and trends. Geografie 113, 2008, č. 3, s. 302–319.
HAVLÍČEK, Tomáš – HUBKOVÁ, Martina – SMRŽOVÁ, Kamila: Changes in the geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period. Acta Universitatis Carolinae. Geographica 44, 2009, č. 1–2, s. 31–47.
HENKEL, Reinhard: The changing religious space of large Western European cities. Prace Geograficzne 137, 2014, s. 7–15.
HOLUBOVÁ, Markéta: Manifestations of Marian Devotion in the Czech Republic – the Past and Present. In: Zachar Podolinská, Tatiana (ed.): Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe. Bratislava: Veda, 2019, s. 76–94.
HOLUBOVÁ, Markéta: Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2015.
HOLUBOVÁ, Markéta: Poutnictví a poutě. In: Bahenský, František et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada: Lidová kultura. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014, s. 281–291.
HOLUBOVÁ, Markéta et al.: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2020.
HRDINA, Jan: Relikvie. Odpustky. Poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy. Praha: Národní památkový ústav – Scriptorium, 2017.
CHYTIL, Rudolf: Svatá Hora. Praha: Svoboda, 1948 (nefoliováno).
JAKUBÍKOVÁ, Kornélia: Sprievod ako etnologický problém. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Slavnostní průvody. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1994, s. 17–21.
KONG, Lily: Global shift, theoretical shift: Changing geographies of religion. Progress Human Geography 34, 2010, č. 6, s. 755–776.
KUČERA, Zdeněk – BLÁHA, Jan D. – KUČEROVÁ, Silvie – HUPKOVÁ, Martina –
REEVES, Daniel: Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku. Doprovodný text k mapě. Praha: Nakladatelství P3K, s. r. o., 2012, s. 11. Dostupné z: web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/kuhig (cit. 26. 2. 2024).
LINDSTROM, Hans-Erik: Naturens katedral. Orebro: Libris, 2016.
LOIS GONZALEZ, Ruben: The Camino de Santiago and its Contemporary Renewal: Pilgrims, Tourists and Teritorial Identities. Culture and Religion. An Interdisciplinary Journal 14, 2013, č. 1, s. 8–22.
MACWILLIAMS, Marc W.: Virtual pilgrimages on the Internet. In: Norman, Alex – Cusack, Caroline M.: Religion, Pilgrimage, and Tourism. Critical Concepts in Religious Studies. III. Modern Religious Pilgrimage. London – New York: Routledge – Taylor & Francis Group, 2015, s. 126–154.
MADDRELL, Avril – TERRY, Alan – GALE, Tim: Introducing Sacred Mobilities: Journeys of Belief and Belonging. In: Maddrell, Avril – Terry, Alan – Gale, Tim (eds.): Sacred Mobilities: Journeys of Belief and Belonging. Abingdon: Routledge, 2016, s. 1–16.
MIHOLA, Jiří (ed.): Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010.
NAŇKOVÁ, Věra: Architekt a stavitel Pavel Ignác Bayer – představy v literatuře a skutečnost. Umění 22, 1974, s. 224–261.
NEUBAUEROVÁ, Michaela – MACHÁČEK, Pavel: Zmizelé Jesenicko. 3. Poutní místa. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2021, s. 32–42.
OHLER, Norbert: Náboženské poutě ve středověku a novověku. Praha: Vyšehrad, 2000.
ROYT, Jan: K charakteru poutních komplexů v Čechách. In: Stuchlá, Pavla (ed.): 300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci. Sborník příspěvků z odborného semináře 14. 9. 2004. Vodňany: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2005, s. 83–92.
ROYT, Jan: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha: Karolinum, 1999.
SMOLOVÁ, Věra: Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce. Příbram: Město Příbram, 2018.
SEPP, Tiina: The Pilgrimage Landscape in Contemporary Estonia: New Routes, Narratives, and Re-Christianization. Numen 67, 2020, s. 586–612.
SNELL, Tatjana – PALI, Sarah: Pilgrimage today: the meaning-making potencial of ritual. Mental Health. Religion & Culture 16, 2013, č. 9 (Mental Health, Implicit Religion and Culture), s. 887–902. doi.org/10.1080/13674676.2013.766449
Svatá Hora 60, 2023, č. 1, s. 15.
TURNER, Victor – TURNER, Edith: Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives. New York: Columbia University Press, 1978.
UPENIEKS, Laura: Religious / spiritual struggles and wel- being during the COVID-19 pandemic: Does „talking religion“ help or hurt? Review of Religious Research 64, 2022, s. 249–278. doi.org/10.1007/s13644-022-00487-0
WINTER, Michael – GASSON, Ruth: Pilgrimage and tourism: Cathedral visiting in contemporary England. International Journal of Heritage Studies 2, 1996, č. 3, s. 172–182. doi.org/10.1080/13527259608722170
ZALASIŃSKA, Katarzyna – PIOTROWSKA, Katarzyna: Kalwaria Zebrzydowska cultural landscape. International Journal of Heritage Studies 18, 2012, č. 3: World Heritage and Human Rights: Preserving our Common Dignity through Rights Based Approaches, s. 307–315. doi.org/10.1080/13527258.2012.652974

Internetové zdroje
ČSÚ – Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu 2021. Dostupné z: vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/shortUrl (cit. 26. 2. 2024).
Noc kostelů. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Noc_kostel%C5%AF (cit. 26. 2. 2024).
Noční pěší pouť na Svatou Horu u Příbrami. Dostupné z: www.farnostsalvator.cz/clanek/3066/nocni-pesi-pout-na-svatou-horu-u-pribrami (cit. 6. 3. 2024).
Program Noc kostelů 2023. Dostupné z: www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-noc-kostelu-program-231904 (cit. 26. 2. 2024).
Prosby k Panně Marii Svatohorské. Dostupné z: svata-hora.cz/bohosluzby (cit. 26. 2. 2024).
Putování v tichu. Dostupné z: ultreia.cz/putovani-v-tichu (cit. 6. 3. 2024).
Skokovská stezka. Dostupné z: www.skoky.eu/clanky/skokovska-stezka (cit. 6. 3. 2024).
STEM 2018, Postoj Čechů k náboženství. Ústav empirických výzkumů. Dostupné z: www.stem.cz/postoj-cechu-k-nabozenstvi (cit. 26. 2. 2024).
Svaté schody 2019, 343 schodů pro tvořivost. Dostupné z: svata-hora.cz/2019/05/12/svatohorske-schody-2019-343-schodu-pro-tvorivost (cit. 2. 3. 2024).
Svaté schody 2023, 343 schodů pro tvořivost. Dostupné z: www.kudyznudy.cz/akce/svatohorske-schody-2023-343-schodu-pro-tvorivost (cit. 2. 3. 2024).
Svatohorské muzeum. Dostupné z: svata-hora.cz/pro-navstevniky/prohlidky/svatohorske-muzeum (cit. 26. 2. 2024).
Svatojánské muzeum. Dostupné z: www.sjmn.cz (cit. 26. 2. 2024).
Ultreia. Dostupné z: ultreia.cz (cit. 6. 3. 2024).