Datum zveřejnění:

30.6.2024

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.04

Abstrakt:

Studie se věnuje religiozitě členů Římskokatolické církve a Českobratrské církve evangelické na Rusavě, nejzápadnější obci Valašska, kde se v minulosti většina obyvatel hlásila k evangelíkům. V současnosti je většina obyvatel ireligiózní a tamní katolíci počtem převážili nad evangelíky. Výzkum byl založen na dotazníkovém šetření a polostrukturovaných rozhovorech. Z výzkumu vyplývá, že pro členy obou zkoumaných církví je velmi důležitá tradice – svou víru přejali od rodičů, byli v ní odmala vychováváni a nikdy nekonvertovali. Rusavští katolíci celkově vykazují větší aktivitu než tamní evangelíci. Vztahy mezi členy obou církví jsou pozitivní, na čemž mají zásluhu někteří kněží i každoroční ekumenická setkání.

Klíčová slova

Rusava (východní Morava) – religiozita – Římskokatolická církev – Českobratrská evangelická církev

Text článku