Datum zveřejnění:

30.6.2024

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.06

Abstrakt:

Materiálová zpráva se věnuje specifické obchůzce konané v obci Lužná na Vsetínsku ve večerních a nočních hodinách o Velikonoční neděli zvané „dudlačka“. V odborné literatuře o ní najdeme zprávy, z nichž lze vyvodit, že zvyk se již ve 40. letech 20. století vytratil. Terénní výzkum v letech 2018 a 2023 však potvrdil jeho kontinuitu i vysokou životnost. Příspěvek poskytuje základní popis obyčeje v minulosti a současnosti a jeho změny za využití různých pramenů (archivní, literatura, terénní výzkum).

Klíčová slova

Valašsko – Lužná (okr. Vsetín) – Velikonoce – obchůzka – zvyk dudlačka

Text článku